0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

ریاضی اول

نمایش دادن همه 6 نتیجه

 • فیلم بشمار و بگو صفحه 10 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم بشمار و بگو صفحه 10 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-10-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 خداوند را سپاس می گزاریم که به ما توفیق داد تا در جهت بهبود و بهسازی روش های...

  پشتیبان درسینه 3(Ms. SabzAli)

 • فیلم بشمار و بگو صفحه 7 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم بشمار و بگو صفحه 7 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان ارائه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 فیلم بشمار و بگو صفحه 7 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش مدرسه_تلویزیونی_ایران مشاهده نمایید. رسیدن...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم تم 2 صفحه 9 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم تم 2 صفحه 9 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش در قالب مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%85-2-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   کتاب ریاضی پایه ی چهارم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم معرفی شکل های هندسی کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم معرفی شکل های هندسی کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش در قالب مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان می باشد. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 کتاب ریاضی پایه ی چهارم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب های...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم معرفی کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم معرفی کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب ریاضی پایه اول دبستان می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   در این کتاب تلاش شده است با روشهای آموزشی جدید، دانش آموزان به فکر کردن ترغیب شوند...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • کتاب ریاضی اول دبستان

  در این کتاب تلاش شده است با روشهای آموزشی جدید، دانش آموزان به فکر کردن ترغیب شوند و در یادگیری نقش فعال ایفا کنند. در عین حال مهارت ّ هایی را بیاموزند که توانایی آنها را در حل مسئله تقویت...

  مدیر درسینه