0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

فارسی اول

نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • فیلم آموزش نشانه الف بالا و پایین خط زمینه کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم آموزش نشانه الف بالا و پایین خط زمینه کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران ارائه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 فیلم آموزش نشانه الف بالا و پایین خط زمینه کتاب فارسی و نگارش اول دبستان...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم ببین و بگو صفحه 8 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم ببین و بگو صفحه 8 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران ارائه شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   فیلم ببین و بگو صفحه 8 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم نگاره 2 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم نگاره 2 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران ارائه شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 فیلم نگاره 2 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران تدریس شده است. جوهره ی آثار حکيمان و فرزانگان...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • کتاب فارسی اول دبستان

  برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان و به طور خاص، كتاب فارسی «بخوانیم و بنوىسیم» پایه ی اول، كه حدود یك دهه در چرخه ی آموزش رسمی كشور حضور داشت؛ اینک بر بنیاد یافته ها و اندوخته های كارشناسان...

  مدیر درسینه