0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

پایه دوم

نمایش 1–16 از 27 نتیجه

 • فیلم بررسی پیچیدگی های جدول حروف الفبای فارسی اول دبستان در تدریس فارسی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم بررسی پیچیدگی های جدول حروف الفبای فارسی اول دبستان در تدریس فارسی دوم دبستان از شبکه آموزش در قالب مدرسه_تلویزیونی_ایران می باشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 فیلم بررسی پیچیدگی های جدول حروف الفبای فارسی اول دبستان در تدریس فارسی دوم دبستان از...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم چه میخواهم بسازم کتاب علوم دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم چه میخواهم بسازم کتاب علوم دوم دبستان از شبکه آموزش برای مدرسه_تلویزیونی_ایران مختص ابتدایی می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   پیش از تدریس هر درس، همیشه به منابع یادگیری همچون کتاب راهنمای معلّم و دیگر رسانه های آموزشی معلّمان مانند...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم درس یک – الف کوچک و سکون (بخش دوم) کتاب آموزش قرآن دوم دبستان از شبکه قرآن

  فیلم درس یک - الف کوچک و سکون (بخش دوم) کتاب آموزش قرآن دوم دبستان از شبکه قرآن برای مدرسه تلویزیونی ایران مختص دانش آموزان ارائه می شود.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85)-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.mp4   این کتاب شامل پانزده درس می باشد. هر درس...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم درس یک – الف کوچک، سکون کتاب آموزش قرآن دوم دبستان از شبکه قرآن

  فیلم درس یک - الف کوچک، سکون کتاب آموزش قرآن دوم دبستان از شبکه قرآن برای مدرسه_تلویزیونی_ایران مختص دانش آموزان ارائه می شود. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.mp4 تشویق دانش آموزان به خواندن سوره ها شبیه قرائت الگو (نوار و یا کتاب گویا،) حفظ...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم درس یک – هدیه های خدا (بخش دوم) کتاب هدیه های آسمان دوم دبستان از شبکه قرآن

  فیلم درس یک - هدیه های خدا (بخش دوم) کتاب هدیه های آسمان دوم دبستان از شبکه قرآن در قالب مدرسه تلویزیونی ایران برای مقطع ابتدایی می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85)-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.mp4   در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، كتاب...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم درس یک – هدیه های خدا کتاب هدیه های آسمان دوم دبستان از شبکه قرآن

  فیلم درس یک – هدیه های خدا کتاب هدیه های آسمان دوم دبستان از شبکه قرآن برای دانش آموزان در مدرسه_تلویزیونی_ایران می باشد. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.mp4 حوزه های موضوعی خداشناسی، پیامبری، امامت، جهان آخرت، قرآن کریم، آداب و اخلاق اسلامی، احکام، مراسم...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم دوره جمع اول ابتدایی در تدریس کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم دوره جمع اول ابتدایی در تدریس کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش با عنوان مدرسه_تلویزیونی_ایران برای مقطع ابتدایی می باشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 کتاب ریاضی پایه ی دوم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم دوره ریاضی دوم مبحث الگوها در تدریس کتاب ریاضی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم دوره ریاضی دوم مبحث الگوها در تدریس کتاب ریاضی سوم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران تهیه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 در این کتاب نیز تلاش شده است دانشآموزان با روشهای نوین آموزشی، به فکر کردن ترغیب...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم دوره فارسی اول (بخش پایانی) در تدریس کتاب فارسی و نگارش دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم دوره فارسی اول (بخش پایانی) در تدریس کتاب فارسی و نگارش دوم دبستان از شبکه آموزش مدرسه تلویزیونی ایران مشاهده نمایید. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 جوهره ی آثار حکيمان و فرزانگان پهنه ی علم و ادب، همواره از سرچشمه ی معارف باور...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم دوره مبحث الگویابی ریاضی اول دبستان در تدریس کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم دوره مبحث الگویابی ریاضی اول دبستان در تدریس کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش با نام مدرسه_تلویزیونی_ایران برای  مقطع ابتدایی می باشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 کتاب ریاضی پایه ی دوم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم ستایش بهترین سرآغاز کتاب فارسی و حل تمرین صفحه 9 و 10 کتاب نگارش دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم ستایش بهترین سرآغاز کتاب فارسی و حل تمرین صفحه 9 و 10 کتاب نگارش دوم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-9-%D9%88-10-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که در پی جهش به...

  پشتیبان درسینه 3(Ms. SabzAli)

 • فیلم فصل یک – عدد و شمارش صفحه 3 و 4 کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم فصل یک - عدد و شمارش صفحه 3 و 4 کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش از مدرسه تلویزیونی ایران برای دانش آموزان نمایش داده شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-3-%D9%88-4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   کتاب ریاضی پایه ی دوم در جهت اهداف...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم مرور عدد 1تا 100 کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور عدد 1تا 100 کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش از مدرسه_تلویزیونی_ایران  برای دانش آموزان نمایش داده شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-1-%D8%AA%D8%A7-100-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 کتاب ریاضی پایه ی دوم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم مرور فارسی اول مبحث ی میانجی در تدریس کتاب فارسی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور فارسی اول مبحث ی میانجی در تدریس کتاب فارسی دوم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران برای پایه ی دوم دبستان می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1--%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   توانستيم با تکيه بر مبانی تعليم وذتربيت اسلامی و نيز توجه...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم مرور کتاب فارسی اول دبستان در تدریس کتاب فارسی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور کتاب فارسی اول دبستان در تدریس کتاب فارسی دوم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران برای پایه ی اول دبستان می باشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 فیلم مرور کتاب فارسی اول دبستان در تدریس کتاب فارسی دوم دبستان از شبکه...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم مرور کتاب فارسی و نگارش اول (بخش دوم) در تدریس فارسی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور کتاب فارسی و نگارش اول (بخش دوم) در تدریس فارسی دوم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران ارائه می شود. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85)-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   فیلم مرور کتاب فارسی و نگارش اول (بخش دوم) در تدریس فارسی دوم دبستان از...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)