0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

پایه سوم

نمایش 1–16 از 23 نتیجه

 • آزمون مستمر فصل های چهار تا هفت کتاب ریاضی سوم دبستان فروردین 96

  ریاضی آزمون مستمر فصل های چهار تا هفت کتاب ریاضی سوم دبستان فروردین 96 در این فایل قرار دارد. این نمونه سوالات از کتاب کتاب ریاضی سوم دبستان تنظیم و تهیه شده است. دانلود نمونه سوال ریاضی سوم دبستان ساختار...

  پشتیبان درسینه 3(Ms. SabzAli)

 • فیلم آشنایی با کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم آشنایی با کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان از شبکه آموزش در قالب مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم درس اول – زنگ علوم کتاب علوم سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم درس اول - زنگ علوم کتاب علوم سوم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران تهیه و توزیع شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 پیش از تدریس هر درس، همیشه به منابع یادگیری همچون کتاب راهنمای معلّم فیلم درس اول...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم دوره درس پنج تا هشت فارسی دوم دبستان در تدریس کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم دوره درس پنج تا هشت فارسی دوم دبستان در تدریس کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش در مدرسه_تلویزیونی_ایران ارائه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 پروردگار مهربان را سپاس میگویيم که درپی استقرار پایه ی دوم ابتدایی، توانستيم با تکيه بر...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم دوره درس یک تا چهار فارسی دوم دبستان در تدریس کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم دوره درس یک تا چهار فارسی دوم دبستان در تدریس کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش در مدرسه_تلویزیونی_ایران می باشد. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 پروردگار مهربان را سپاس میگویيم که درپی استقرار پایه ی ششم ابتدایی، توانستيم با تکيه بر مبانی...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم ستایش خداوند رنگین کمان و درس – اول بخش واژه آموزی کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم ستایش خداوند رنگین کمان و درس - اول بخش واژه آموزی کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 تاکنون در کلاسهای درس،معمولا ّ روخوانی متن آموزش داده شده اما به...

  پشتیبان درسینه 3(Ms. SabzAli)

 • فیلم فصل اول – اذان و اقامه کتاب آموزش قرآن سوم دبستان از شبکه قرآن

  فیلم فصل اول - اذان و اقامه کتاب آموزش قرآن سوم دبستان از شبکه قرآن(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب قرآن پایه سوم دبستان می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.mp4   این کتاب شامل سه فصل می باشد. فصل اول: آموزش نماز...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم فصل اول – ادامه اذان و اقامه و سوره حمد کتاب آموزش قرآن سوم دبستان از شبکه قرآن

  فیلم فصل اول – ادامه اذان و اقامه و سوره حمد کتاب آموزش قرآن سوم دبستان از شبکه قرآن در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران تهیه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.mp4 در این کتاب دانش آموز می تواند با با کتاب خدا یعنى...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم فصل یک – الگویابی کتاب ریاضی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم فصل یک - الگویابی کتاب ریاضی سوم دبستان از شبکه آموزش از مجموعه فیلمهای مدرسه تلویزیونی ایران می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   این کتاب هشت فصل دارد و هر فصل آن شامل چهار درس و یک بخش حل مسئله...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم مرور درس هشت تا چهارده دوم دبستان در تدریس کتاب علوم سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور درس هشت تا چهارده دوم دبستان در تدریس کتاب علوم سوم دبستان از شبکه آموزش از مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان ارائه می شود. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 پیش از تدریس هر درس، همیشه به منابع یادگیری همچون کتاب راهنمای معلّم فیلم...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم مرور درس یک تا هفت دوم دبستان در تدریس کتاب علوم سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور درس یک تا هفت دوم دبستان در تدریس کتاب علوم سوم دبستان از شبکه آموزش برای مدرسه_تلویزیونی_ایران مختص ابتدایی می باشد. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 پیش از تدریس هر درس، همیشه به منابع یادگیری همچون کتاب راهنمای معلّم و دیگر رسانه...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم مرور فارسی دوم (بخش پایانی) در تدریس کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور فارسی دوم (بخش پایانی) در تدریس کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش در مدرسه_تلویزیونی_ایران تدریس شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   پروردگار مهربان را سپاس میگویيم که درپی استقرار پایه ششم ابتدایی، توانستيم با تکيه بر مبانی تعليم...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم مرور کتاب فارسی و نگارش دوم (بخش دوم) در تدریس فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور کتاب فارسی و نگارش دوم (بخش دوم) در تدریس فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران تهیه و ارائه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85)-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 جوهره ی آثار حکيمان و فرزانگان پهنه ی علم و ادب، همواره از سرچشمه...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم مرور مبحث اشکال هندسی و اندازه گیری کتاب ریاضی دوم در تدریس کتاب ریاضی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور مبحث اشکال هندسی و اندازه گیری کتاب ریاضی دوم در تدریس کتاب ریاضی سوم دبستان از شبکه آموزش از مجموعه فیلمهای (مدرسه_تلویزیونی_ایران) می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   این کتاب هشت فصل دارد و هر فصل آن شامل چهار...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم مرور هدیه های آسمان دوم دبستان در تدریس کتاب هدیه های آسمان سوم دبستان از شبکه قرآن

  فیلم مرور هدیه های آسمان دوم دبستان در تدریس کتاب هدیه های آسمان سوم دبستان از شبکه قرآن(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب هدیه های آسمان در پایه سوم دبستان می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.mp4   کتاب هدیه های آسمان سوم...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم معرفی کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم معرفی کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان از شبکه آموزش در قالب مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)