0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

فارسی سوم

نمایش دادن همه 5 نتیجه

 • فیلم دوره درس یک تا چهار فارسی دوم دبستان در تدریس کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم دوره درس یک تا چهار فارسی دوم دبستان در تدریس کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش در مدرسه_تلویزیونی_ایران می باشد. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 پروردگار مهربان را سپاس میگویيم که درپی استقرار پایه ی ششم ابتدایی، توانستيم با تکيه بر مبانی...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم ستایش خداوند رنگین کمان و درس – اول بخش واژه آموزی کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم ستایش خداوند رنگین کمان و درس - اول بخش واژه آموزی کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 تاکنون در کلاسهای درس،معمولا ّ روخوانی متن آموزش داده شده اما به...

  پشتیبان درسینه 3(Ms. SabzAli)

 • فیلم مرور فارسی دوم (بخش پایانی) در تدریس کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور فارسی دوم (بخش پایانی) در تدریس کتاب فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش در مدرسه_تلویزیونی_ایران تدریس شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   پروردگار مهربان را سپاس میگویيم که درپی استقرار پایه ششم ابتدایی، توانستيم با تکيه بر مبانی تعليم...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم مرور کتاب فارسی و نگارش دوم (بخش دوم) در تدریس فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور کتاب فارسی و نگارش دوم (بخش دوم) در تدریس فارسی سوم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران تهیه و ارائه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85)-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 جوهره ی آثار حکيمان و فرزانگان پهنه ی علم و ادب، همواره از سرچشمه...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • کتاب فارسی سوم دبستان

  تاکنون در کلاسهای درس،معمولا ّ روخوانی متن آموزش داده شده اما به لحن و آهنگ مناسب هر متن،توجهی نشده است. درحالی که خواندن با رعایت حال و هوای مناسب، مانند دمیدن روح بر پیکرهی بیجان متن است. بهره گیری از...

  پشتیبان درسینه