0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

پایه ششم

نمایش 1–16 از 24 نتیجه

 • فیلم درس اول – شهاب سنگ ها کتاب علوم ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم درس اول - شهاب سنگ ها کتاب علوم ششم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقطع ابتدایی تهیه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 کتاب علوم تجربی ششم دبستان یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم درس اول – دوره دستور زبان فارسی کتاب فارسی و نگارش ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم درس اول – دوره دستور زبان فارسی کتاب فارسی و نگارش ششم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران تهیه و ارائه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 جوهره ی آثار حکيمان و فرزانگان پهنه ی علم و ادب، همواره...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم درس دوم – نهاد و گزاره ، فعل و فاعل کتاب فارسی و نگارش ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم درس دوم – نهاد و گزاره ، فعل و فاعل کتاب فارسی و نگارش ششم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان می باشد. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%8C%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که توانستیم کار مطالعه، طراحی...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم درس یک – یادآوری کتاب آموزش قرآن ششم دبستان از شبکه قرآن

  فیلم درس یک – یادآوری کتاب آموزش قرآن ششم دبستان از شبکه قرآن برای دانش آموزان در مدرسه_تلویزیونی_ایران می باشد. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.mp4 حوزه های موضوعی خداشناسی، پیامبری، امامت، جهان آخرت، قرآن کریم، آداب و اخلاق اسلامی، احکام، مراسم اسلامی و شخصیتهای...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم دوره ریاضی پنجم مبحث تناسب و درصد در تدریس کتاب ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم دوره ریاضی پنجم مبحث تناسب و درصد در تدریس کتاب ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش برای برنامه مدرسه تلویزیونی ایران تهیه و ارائه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد جهت اصلی...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم ستایش به نام آنکه جان را فکرت آموخت و درس – اول معرفت آفریدگار کتاب فارسی ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم ستایش به نام آنکه جان را فکرت آموخت و درس - اول معرفت آفریدگار کتاب فارسی ششم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 فارسی ششم پروردگار مهربان را سپاس میگویيم که درپی...

  پشتیبان درسینه 3(Ms. SabzAli)

 • فیلم فصل دوم – کسرها کتاب ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم فصل دوم - کسرها کتاب ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش بعنوان مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان پایه ششم ارائه می شود. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 فیلم فصل دوم - کسرها کتاب ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش مدرسه_تلویزیونی_ایران مشاهده نمایید. کتاب ریاضی...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم فصل یک – الگوهای عددی ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم فصل یک - الگوهای عددی ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران ارائه و تهیه شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم مرور ریاضی پنجم مبحث نسبت تناسب و درصد در تدریس ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور ریاضی پنجم مبحث نسبت تناسب و درصد در تدریس ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران ارائه و تهیه شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد و به...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم مرور کتاب فارسی اول تا پنجم دبستان در تدریس کتاب فارسی ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور کتاب فارسی اول تا پنجم دبستان در تدریس کتاب فارسی ششم دبستان از شبکه آموزش در قالب مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 پروردگار مهربان را سپاس میگویيم که درپی استقرار پایه ی ششم ابتدایی،...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم مرور مبحث کسرها کتاب ریاضی پنجم در تدریس ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور مبحث کسرها کتاب ریاضی پنجم در تدریس ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران ارائه و تهیه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر نیست...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم مرور هدیه های آسمان پنجم در تدریس کتاب هدیه های آسمان ششم دبستان از شبکه قرآن

  فیلم مرور هدیه های آسمان پنجم در تدریس کتاب هدیه های آسمان ششم دبستان از شبکه قرآن برای دانش آموزان در مدرسه_تلویزیونی_ایران می باشد. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.mp4 حوزه های موضوعی خداشناسی، پیامبری، امامت، جهان آخرت، قرآن کریم، آداب و اخلاق اسلامی، احکام،...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • کتاب آموزش قرآن ششم دبستان

  کتاب آموزش قرآن ششم دبستان روی بخش های یاداوری نماز در قرآن، ملاک برتریو روان خوانی سوره هایی از قبیل اَنفال،فَتح،حُجُرات و.... تمرکز دارد. قرآن کلام و پیام خدا، میزان حق و باطل، دستورالعمل زندگی و رحمت حق برای همه...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان

  به کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان و روش آن فکر کنید! چند دقیقه ذهن خود را برای یک پرواز خیالی آزاد بگذارید. فکر میکنید موضوع و روش درس تفکّر و پژوهش چگونه است؟ کتاب تفکر و پژوهش چگونه کتابی...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • کتاب ریاضی ششم دبستان

  در کتاب ریاضی ششم دبستان آموزش راهبردها از متن درس جدا نشده است ضمناً اصراری بر ذکر عناوین راهبردها جز در موارد مشخص و آشنا نبوده و بنابر این از آوردن عبارت ها و واژه های نامأنوس پرهیز شده است....

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • کتاب علوم تجربی ششم دبستان

  کتاب علوم تجربی ششم دبستان یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملّی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی »کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند« تعریف شده است. در...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)