0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

ریاضی ششم

نمایش دادن همه 6 نتیجه

 • فیلم دوره ریاضی پنجم مبحث تناسب و درصد در تدریس کتاب ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم دوره ریاضی پنجم مبحث تناسب و درصد در تدریس کتاب ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش برای برنامه مدرسه تلویزیونی ایران تهیه و ارائه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد جهت اصلی...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم فصل دوم – کسرها کتاب ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم فصل دوم - کسرها کتاب ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش بعنوان مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان پایه ششم ارائه می شود. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 فیلم فصل دوم - کسرها کتاب ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش مدرسه_تلویزیونی_ایران مشاهده نمایید. کتاب ریاضی...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم فصل یک – الگوهای عددی ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم فصل یک - الگوهای عددی ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران ارائه و تهیه شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم مرور ریاضی پنجم مبحث نسبت تناسب و درصد در تدریس ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور ریاضی پنجم مبحث نسبت تناسب و درصد در تدریس ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران ارائه و تهیه شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد و به...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم مرور مبحث کسرها کتاب ریاضی پنجم در تدریس ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور مبحث کسرها کتاب ریاضی پنجم در تدریس ریاضی ششم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران ارائه و تهیه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر نیست...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • کتاب ریاضی ششم دبستان

  در کتاب ریاضی ششم دبستان آموزش راهبردها از متن درس جدا نشده است ضمناً اصراری بر ذکر عناوین راهبردها جز در موارد مشخص و آشنا نبوده و بنابر این از آوردن عبارت ها و واژه های نامأنوس پرهیز شده است....

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)