0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

فارسی چهارم

نمایش دادن همه 3 نتیجه

 • فیلم ستایش خدا و درس اول آفریدگار زیبایی کتاب فارسی چهارم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم ستایش خدا و درس اول آفریدگار زیبایی کتاب فارسی چهارم دبستان از شبکه آموزش (مدرسه تلویزیونی ایران) از مجموعه فیلم های کتاب فارسی پایه چهارم دبستان می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%9B%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   در کتاب فارسی (مهارت خواندن) به روش کلّى و در...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم مرور درس 11 و 12 کتاب فارسی سوم در تدریس کتاب فارسی چهارم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور درس 11 و 12 کتاب فارسی سوم در تدریس کتاب فارسی چهارم دبستان از شبکه آموزش(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب فارسی پایه چهارم دبستان می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-11-%D9%88-12-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   در کتاب فارسی (مهارت خواندن) به روش کلّى و در...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • کتاب فارسی چهارم دبستان

  پس از حمد و ستايش پروردگار مهربان به آگاهي ميرسانيم كه کتاب فارسی پايه بر بنیاد رویکرد عام »برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران« ، يعني شکوفايی فطرت الهی، استوار است و با توجه به عناصر پنجگانه (علم، تفکر،...

  پشتیبان درسینه