پنجم ابتدایی

مرتب سازی بر اساس :

پنجم ابتدایی

درک متن و خوب سخن گفتن ، هدف دروس پایه پنجم

پرورش خوب ديدن، دقيق گوش دادن، روان خواندن، تقويت حافظه ی زباني، درك متن و خوب سخن گفتن، از اهداف اصلي برنامه و تدوين محتوا در کلاس پنجم ابتدایی به شمار می آید. تولید محتوا برای پایه پنجم در درسینه هم بر طبق همین اهداف صورت گرفته است.

 

عناوین کتاب های درسی پنجم ابتدایی

عناصر ساختاری كتاب فارسی کلاس پنجم ، اگرچه با نام هاي ويژه ي درست و نادرست، درك
مطلب، تصويرخواني و… از هم جدا  هستند، اما همه ي اين اجزا و پاره ها، با هدف كلّي تقويت مهارت شفاهي يا گفتاري زبان فارسي، سازماندهي شده اند .

 

در کتاب نگارش کلاس پنجم در نوشتن از ظرفيت تصویر براي پرورش گفتار و نوشتار، بهره گرفته ایم و با شگردهایي همچون دقت در جزئيات، مقایسه ی پدیده ها، نوشتن تفاوت ها و همانندي ها، تبدیل شعر به نوشته های  ساده و… این برنامه را در فارسي پنجم تداوم بخشيده ایم.

 

در کتاب قرآن کلاس پنجم ، جامعیت آموزش قرآن موردنظر است؛ یعنی علاوه بر توانایی روخوانی و روانخوانی، به سایر جنبه های ضروری و پرجاذبه ی آن، مانند زیباخوانی، درک معنای آیات و آشنایی با داستان ها و معارف قرآنی نیز توجه می شود.

 

 در کتاب ریاضی کلاس پنجم فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس و آزمایش، توضیح راه حل، مرتب کردن، قضاوت در مورد یک راه حل و مقایسه ی راه حل  های مختلف است .

 

با کتاب علوم کلاس پنجم کنجکاوی و پرسشگری را در فرزند خود تقویت کنید و پرسش  های او را مورد توجه قرار دهید .

 

در کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم فعالیت های دروس و کاربرگه ها طوری طراحی شده اند که فضایی برای پرورش مهارت ها و درونی سازی ارزش ها به وجود بیاید.

 

در کتاب هدیه های آسمان کلاس پنجم عنوان ، مستقیم و غیرمستقیم، گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و با ایجادحس کنجکاوی در دانش آموزان، انگیزه ی یادگیری را در آنها تقویت می کند.