ششم ابتدایی

مرتب سازی بر اساس :

ششم ابتدایی

تدوین دروس با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسلامی

در پایه ششم ابتدایی دروس با تکيه بر مبانی تعليم و تربيت اسلامی و نیز توجه به چهارچوب برنامه ی درسی ملّی تدوین و بازنگری شده است .

امید است آموزش این محتوا از طریق سایت درسینه ، سبب شکوفایی استعدادهای نوآموزان و آینده سازان ایران اسلامی و رشد و بهبود فرایند آموزش عمومی ميهن عزیزمان شود .

 

عناوین درسی پایه ششم ابتدایی

 

کتاب فارسی کلاس ششم به قلمروی شفاهی زبان و به بيان دیگر به قلمروی دریافتی یا ادراکی زبان مربوط می شود.

در تدوین این کتاب به موضوع تقویت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، پژوهش، اندیشه ورزی و پرورش تفکر، نقد و تحليل، و درک متن، توجه کافی شده است .

 

کتاب نگارش کلاس ششم به قلمرو نوشتاری و نمادهای خطی زبان و به دیگر سخن، به پهنه ی مهارت های تولید مکتوب زبان مربوط می شود.

کتاب تفکر و پژوهش کلاس ششم از فعالیت هایی تشکیل شده است که به شما فرصت می دهد پرسشگری و کاوشگری کنید و روش های یادگیری خود را بررسی کنید و بهبود ببخشید .

 

در کتاب ریاضی کلاس ششم فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس و آزمایش، توضیح راه حل، مرتب کردن، قضاوت در مورد یک راه حل و مقایسه ی راه حل های مختلف است .

 

هر درس کتاب علوم کلاس ششم ، درباره ی یک زمینه ی یادگیری شکل می گیرد و فرصتی را فراهم می کند که دانش آموزان «شایستگی یاد گرفتن» را به دست آورند.

 

 در کتاب قرآن کلاس ششم دانش آموزان عبارت پیام قرآنی و ترجمه ی آن را از روی کتاب می خوانند و می توانند مفهوم آن را به زبان ساده توضیح دهند یا برخی از مصادیق آن را بیان کنند.

 

در کتاب کاروفناوری کلاس ششم ، تعدادی پروژه ی عملی و طراحی فنی و هنری انجام می دهند، در مورد مشاغل و مهارت  های مختلف اطلاعاتی کسب می کنند، با رایانه کار می کنند و با برنامه های مختلف آن آشنا می شوند .

 

در کتاب مطالعات اجتماعی کلاس ششم فعالیت های دروس و کاربرگه ها طوری  طراحی شده اند تا فضای لازم برای پرورش مهارت ها و نگرش ها به وجود بیاید. در صورتی که این فعالیت ها به خوبی و درستی انجام شود، اهداف برنامه محقق می گردد.

 

در کتاب هدیه های آسمان کلاس ششم عنوان درس ، مستقیم و غیرمستقیم، گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد حس کنجکاوی در دانش آموزان، انگیزه ی یادگیری را در آن ها تقویت می کند .