سوم ابتدایی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

مشاهده همه 8 نتیجه

سوم ابتدایی

تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی با محتواهای آموزشی درسینه

رویکرد خاص برنامه ی زبان آموزی در پایه سوم ابتدایی بر آموزش مهارت های زبانی و فرازبانی یا مهارت آموزی ، استوار است . محتواهای آموزشی درسینه در جهت تقویت این مهارت ها گام بر می دارد.

عناوین کتاب های درسی سوم ابتدایی

کتاب فارسی سوم ابتدایی از یک سو بر قلمرو دریافتی یا ادراکی زبان،تمرکز دارد و درست دیدن،درک خوانداری و درک شنیداری را آموزش می دهد و از سوی دیگر با قلمرو تولیدی زبان،پیوند می یابد و در فرایند یاددهی ــ یادگیری به ریزمهارت های خوانداری مانند رعایت آهنگ، لحن کلام ، تکیه ، مکث و درنگ در خوانش متن و سخن گفتن انتقادی می پردازد.

کتاب‌ نگارش‌ سوم ابتدایی به‌ قلمرو‌ نمادهای‌ خطّی‌ و‌ نوشتاری‌ زبان‌ و‌ به‌ دیگر‌ سخن ،‌ به‌ پهنه‌ی‌ مهارت‌ های‌ تولید‌ مکتوب‌ زبان‌ می‌پردازد.

در کتاب ریاضی سوم ابتدایی دانش آموزان باروش های نوین آموزشی، به فکر کردن ترغیب می شوند که در یادگیری نقشی فعال ایفا کنند. در عین حال، مهارت هایی را می آموزند که توانایی آنها را در حل مسئله تقویت کند.

کتاب علوم سوم ابتدایی ، منبعی است برای معرفی فعالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود؛ نباید آن را به منبعی برای تصویرخوانی تبدیل کرد.

رویکرد اصلی برنامه ی جدید کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی ، «رویکرد فرهنگی ــ تربیتی» است. این برنامه سعی می کند زمینه های تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را در بستر عناصر و عرصه های برنامه ی درسی ملّی مبتنی بر رویکرد فطرت گرایی توحیدی فراهم آورد.

در کتاب قران سوم ابتدایی قرائت نماز ، روخوانی قرآن و انس با قرآن کریم مورد توجه قرار می گیرد.

 

در کتاب هدیه های آسمان سوم ابتدایی حوزه های موضوعی خداشناسی ، پیامبری ، امامت، جهان آخرت، قرآن کریم، آداب و اخلاق اسلامی، احکام، مراسم اسلامی و شخصیت های دینی به وسیله رنگ های مختلف در فهرست کتاب تفکیک شده اند.