0

کتاب فارسی (3) دوازدهم نظری

توضیحات

کتاب فارسـي (3) پايه دوازدهم، بر بنياد رويكرد عام « برنامه درسـي ملّي جمهوري اسـلامي ايران» ، يعني شـك وفايي فطرت الهي، اسـتوار اسـت .با توجه به عناصر پنجگانه (علم، تفكّر، ايمان، اخلاق،عمـل) و جلوه هـاي آن در چهـار پهنه (خود، خلق، خلقت و خالـق)، بر پايه اهداف « برنامه درسـي فارسـي،» سـازماندهي و تأليف شـده اسـت.
رويكـرد خـاص برنامه فارسـي آمـوزي، رويكـرد مهارتـي اسـت. يعنـي بر آمـوزش و تقويت مهارت هـاي زبانـي و فـرا زباني و ادبي تأکيـد دارد و ادامه منطقي کتاب هاي فارسـي دورة ابتدايي و دورة اول متوسطه است.
برنامه درسـي زبان و ادبيات فارسـي در نظام آموزشـي ايران اسـلامي، جايگاهي ارزشـمند دارد؛ چـرا کـه از يـک سـو حافظ ميراث فرهنگي و از سـوي ديگـر موثرترين ابـزار انتقال علـوم، معارف،ارزش هـاي اعتقـادي، فرهنگي و ملّي اسـت.

اطلاعات بیشتر

نوع

پایه تحصیلی

دوازدهم

دوره تحصیلی

دوره دوم متوسطه – نظری

رشته تحصیلی

شاخه نظری – کلیه رشته ها

سال نشر

98-99

کد کتاب

112201

نظرات کاربران

متاسفیم! برای ثبت دیدگاه باید وارد شوید!

اطلاعات فروشنده

پشتیبان درسینه
پشتیبان درسینه

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

محصولات مرتبط

پشتیبان درسینه
پشتیبان درسینه
تاریخ عضویت : 19 بهمن 1398

محصولات بیشتر فروشنده
لینک کوتاه :

دیدگاه ها