0

کتاب کار انگلیسی (1) دهم کلیه رشته ها

توضیحات

اولین جلد از مجموعه کتابهای Visionبه منظور تدریس در پایۀ دهم تحصیلی، تألیف گردید. آموزش زبانهای خارجی و به طور ویژه آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش و پرورش کشورمان در سال ّ های اخیر شاهد تحولیّ بنیادین و اساسی بوده است که ریشه در تحول کلّی نظام آموزش و پرورش، اجرای سندبرنامۀ درسی ملی و سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی دارد و در چارچوب رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانۀ  مورد تصریح در برنامۀ ملّی محقق شده است.

در رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه، زبانهای خارجی، از جمله زبان انگلیسی، به منظور ایجاد ارتباط با جهان به شیوه ای فعال و با تأکید بر ارزشها و داشته¬های فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی فراگیران آموزش داده می شود.

تحول در آموزش زبان انگلیسی در قالب ارائۀ مجموعه کتابهای English for School آغاز گشت. مجموعۀ مذکور دورهای پیوسته شامل دوزیر مجموعه با نامهای  Prospect و Visionمی باشد.

اطلاعات بیشتر

نوع

پایه تحصیلی

دهم

دوره تحصیلی

دوره دوم متوسطه

رشته تحصیلی

کلیه رشته ها

سال نشر

98-99

کد کتاب

110231

نظرات کاربران

متاسفیم! برای ثبت دیدگاه باید وارد شوید!

اطلاعات فروشنده

پشتیبان درسینه
پشتیبان درسینه

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

محصولات مرتبط

پشتیبان درسینه
پشتیبان درسینه
تاریخ عضویت : 19 بهمن 1398

محصولات بیشتر فروشنده
لینک کوتاه :

دیدگاه ها